Frank Scheerder

Po 38 letech práce pro Temati se Frank Scheerder, CEO Temati Group, rozhodl ukončit svou profesní kariéru. Frank začínal jako obchodní zástupce nizozemské pobočky Temati se sídlem v Beverwijku. V roce 1989 přijal výzvu založit první zahraniční pobočku Temati v Německu. Po úspěšném etablování společnosti Temati na německý trh, se na počátku 21. století vrátil do Nizozemska. Po odchodu bývalého ředitele v roce 2003 byl Frank představenstvem tehdejšího vlastníka společnosti Hertel jmenován výkonným ředitelem HQ Temati v Nizozemsku.

Začala nová fáze růstu Temati, kterou spustila obnovená a rozšířená licenční smlouva s H.B. Fuller pro výrobu a prodej produktů Foster. Byla založena mezinárodní organizace s vlastními zastoupeními v různých zemích a evropskou distribuční sítí a skupina Temati získala svou současnou podobu. V roce 2013 se skupina Temati oddělila od mateřské společnosti a prostřednictvím MBO se Frank Scheerder spolu s Arjanem Jongkindem a Stefanem Naenenem stal vlastníkem Temati Group. Od konce roku 2021 chce Frank trávit čas již jinak a mít více prostoru pro svou rodinu. Frankovy úkoly přebírá Arjan a Stefan a Arjan převezmou pozici generálního ředitele.

Děkujeme Frankovi za veškerou práci a úsilí v Temati a přejeme jemu i jeho rodině hodně zdraví a štěstí do budoucna.

insulated pipes