Caltem™

Caltem™

Caltem™ je zreagovaný vodnatý 100% bezazbestový mikroporézní křemičitan vápenatý, který obsahuje dobře propustné, rovnoměrně rozložené vyztužovací vlákno. Nachází rozsáhlé využití při výrobě součástí mnoha zařízení a potrubí, která pracují při teplotách 650 °C v konvenčních a atomových elektrárnách, na námořních plavidlech, v petrochemických provozech a v rafinériích ropy.

Vysokoteplotní verze pro teploty do 1000 °C je k dispozici na požádání.

Technical Datasheet

Material Safety Datasheet

insulated pipes