PIR / PUR

PIR / PUR

PIR a PUR jsou vysoce kvalitní izolační materiály s vynikajícími vlastnostmi a dodávají se jako trubkové segmenty a desky. Další typy jsou k dispozici na požádání. Tyto materiály jsou lehčené, bez obsahu HCFC a jsou klasifikovány M1/ B2.

PUR a PIR nachází rozsáhlé uplatnění ve výrobě mnoha zařízení a potrubí, která pracují při nižších teplotách v elektrárnách, na námořních plavidlech, v petrochemických provozech, v rafinériích ropy atp.

Technical Datasheet

Material Safety Datasheet

insulated pipes