Ochranný přírubový pás

Protectem Flangebelts

Chrání příruby a jejich těsnění zvenčí proti povětrnostním vlivům a chemickým prostředím a také provozy, zařízení a personál před únikem nebezpečných látek.

Technical Datasheet

Material Safety Datasheet

insulated pipes