Foster 60-75

Foster 60-75

Foster Fire Resistive Aluminium Mastic 60-75 je ohnivzdorný tmel, používá se jako parotěsná zábrana, proti povětrnostním vlivům a vodě, je konstruovaný jako ochrana izolačních systémů, které se nanáší na zařízení provozovaná ve většině průmyslových prostředí při teplotách nižších, než teplota okolí.

Fire Resistive Aluminium Mastic 60-75 je ohnivzdorný tmel a může být nanášen pomocí rukavice, hladítka, nebo bezvzduchovým postřikem.

Provozní teplota: -40 až 80 °C.

Technical Datasheet

Material Safety Datasheet

insulated pipes