Handi-Foam Nízká Hustota

Handi-Foam Low-Density

Handi-Foam zvuková bariéra (12kg/m3 nízká hustota) je lehký měkký a trvale flexibilní systém stříkaných polyuretanových pěn s enormní expanzí. Má nízkou hustotu a otevřenou strukturu.

Technical Datasheet

Material Safety Datasheet

insulated pipes