Foster 95-50

Foster 95-50

Foster Flextra Sealant je jednosložkový produkt na bázi eleastomeru, používaný jako tmel, který působí jako parotěsná zábrana ve spojích izolací z buněčného skla a v deskových izolacích z pěnového uretanu.

Zůstává měkký a pružný, chrání izolaci před poškozením při střídání teplot s velkými rozdíly .

Provozní teplota: na uretanové pěně -163 to 93 °C, na buněčném skle -100 to 93 °C.

Technical Datasheet

Material Safety Datasheet

insulated pipes