Termíny a podmínky

Všechna doporučení, informace a technické listy můžete nalézt na naší webové prezentaci, kde jsou umisťovány s dobrou vírou v jejich korektnost a přesnost. Informace jsou na základě specifikací, dat a výsledků testů okamžitě dostupné. V průběhu času se mohou vyskytnout změny.

Nic obsažené na tomto místě se nebere jako norma k použití jakéhokoli produktu, postupu nebo zařízení v rozporu s jakýmkoli patentem a Temati nepřebírá žádné záruky za použití.

insulated pipes