Produkty vlastní výroby

Výhradně distribuované produkty

Spolupráce s mezinárodními výrobci

Společnost s certifikací ISO9001


Petrochemický průmysl

Toto odvětví se skládá z továren (a jejich dodavatelů), které zpracovávají těžký olej a chemikálie na polotovary a hotové výrobky. Chemické závody se mohou enormně lišit, pokud jde o produkty a procesy. Vždy je však důležitá bezpečnost a kontinuita výrobních procesů. Naše řada přípravků na ochranu proti korozi zajišťuje obojí.

Například některé továrny mají bezpečnostní požadavky stanovené jejich pojistitelem a musí být kryty příruby. K tomu lze použít náš Flangebelt nebo Sprayguard. Naše parotěsné zábrany a tmely zajišťují, že žádná vlhkost nemůže vniknout do vícevrstvých izolačních systémů, které se obvykle používají v chladných/kryogenních instalacích.

Citace přidána