Produkty vlastní výroby

Výhradně distribuované produkty

Spolupráce s mezinárodními výrobci

Společnost s certifikací ISO9001


Utility & HVAC

Utility je souhrnné označení pro všechny budovy bez obytné funkce. Mezi koncové uživatele našich produktů patří kanceláře, školy, obchody, garáže, pečovatelské domy, bazény a nemocnice. HVAC znamená vytápění, ventilaci a klimatizaci. Nabízíme také řešení pro úpravu vzduchu v užitkových a průmyslových odvětvích.

Temati také poskytuje řešení, která splňují požadavky na konkrétních místních trzích. Například v Nizozemsku musí většina společností splnit informační povinnost týkající se úspor energie. To mimo jiné znamená, že musí izolovat armatury a informovat vládu, že tak učinily. Tuto izolaci lze provést izolačními matracemi Temket. Odstraňování azbestu musí běžně provádět certifikované společnosti. Tyto materiály také dodáváme prostřednictvím našich pravidelných prodejců.

Citace přidána