In-house vervaardigde producten
Exclusief gedistribueerde producten
Samenwerking met internationale fabrikanten
ISO9001 gecertificeerd bedrijf

Deel deze post

Wereldwijd geharmoniseerd systeem – GHS


GHS of Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen) is een initiatief dat al in 1992 door de Verenigde Naties werd opgestart om te komen tot een uniform systeem voor de beschrijving van de aard van chemische stoffen, met het oog op het veiliger werken met en hanteren van deze producten. Bijna alle landen ter wereld hebben dit nieuwe systeem, dat vanaf 1 juni 2015 volledig van kracht zal zijn, inmiddels ingevoerd.

In Europa zal het GHS het huidige systeem vervangen en wordt het door de Europese Commissie uitgevoerd in het kader van Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. De EC heeft het GHS onderdeel gemaakt van haar REACH-verordening, die door het ECHA wordt beheerd. Voor veilig gebruik moeten alle chemische stoffen geregistreerd worden en alle bedrijven die chemische stoffen importeren of produceren zijn wettelijk verplicht dit geregeld te hebben en een administratie bij te houden van alle individuele chemische stoffen, die gebruikt worden bij de productie of geïmporteerd worden als onderdeel van een stof.

Uiteraard volgt Temati de GHS- en REACH-regelgeving en is momenteel bezig met de implementatie van het nieuwe systeem. De belangrijkste voor u zichtbare verschillen zullen de veranderingen in de etiketten en veiligheidsinformatiebladen zijn. Er zal meer informatie over veilig werken in de gegevensbladen worden opgenomen en de R&S (risk and safety)-zinnen zullen worden vervangen door nieuwe H&P-zinnen, die staan voor gevarenaanduidingen (H) en voorzorgsmaatregelen (P). De op de etiketten gebruikte symbolen of pictogrammen zullen veranderen van oranje vierkantjes in rood omlijnde ruiten en er zullen ook nieuwe symbolen worden ingevoerd.

Dit betekent dat het formaat van onze etiketten en de informatie op deze etiketten zal veranderen. Vanaf 1 juni a.s. moeten alle etiketten voldoen aan de nieuwe GHS wet- en regelgeving. Na deze datum is het niet meer toegestaan om de oude etiketten te gebruiken, met één uitzondering. Producten die voor deze datum zijn geïmporteerd of geproduceerd, mogen nog tot 1 juni 2017 worden gebruikt. Voor deze materialen is het dus nog wel toegestaan om oude etiketten te gebruiken, maar alleen tijdens de overgangsperiode. In de praktijk kan dit betekenen dat van hetzelfde product emmers kunnen worden geleverd met zowel oude als nieuwe etiketten. Veiligheidsinformatiebladen zullen dus beschikbaar zijn in het oude en het nieuwe formaat of een combinatie van beide.

Voor vragen over het GHS kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Temati-kantoor.

Offerte aangemaakt!