In-house vervaardigde producten
Exclusief gedistribueerde producten
Samenwerking met internationale fabrikanten
ISO9001 gecertificeerd bedrijf

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website. Door deze website te bezoeken en/of op of via deze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Creatie

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Temati. De uitvoering en het onderhoud worden verzorgd door Temati. Temati besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud.

Aansprakelijkheid

Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, onvolledig en/of onjuist is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Temati kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website.

Links

Het is mogelijk dat via de internetsite van Temati toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Temati kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op deze website, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto’s, illustraties, namen, logo’s, merken en andere onderscheidingstekens behoren toe aan Temati, haar klanten of eventuele licentiegevers. Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in tot het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Temati, haar klanten of de betreffende derde, behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Offerte aangemaakt!