Globally Harmonized System - GHS

op .

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (afgekort tot GHS) is een initiatief dat ontwikkeld is binnen de Verenigde Naties. Het project, met als doel het ontwikkelen van een uniform systeem om de aard van chemische stoffen te beschrijven, werd reeds in 1992 gestart. Het systeem moet het veilig werken met en verwerken van chemicaliën bevorderen. Vrijwel alle landen in de wereld hebben het nieuwe systeem geaccepteerd. Op 1 juni 2015 treedt GHS volledig in werking.

European CommissionIn Europa zal GHS het huidige systeem vervangen. Ze krijgt als titel Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. De Europese Commissie heeft GHS onderdeel gemaakt van de REACH regelgeving die wordt beheerd door de ECHA. Om de veiligheid te waarborgen, dienen alle chemicaliën geregistreerd te worden. Alle ondernemingen die chemische stoffen produceren of importeren, zijn wettelijk verplicht om een administratie bij te houden van alle individuele chemicaliën die gebruikt zijn in de productie of die zijn geïmporteerd als onderdeel van een eindproduct.

Natuurlijk volgt ook Temati de regelgeving omtrent GHS en REACH en momenteel zijn wij bezig om het nieuwe systeem in te voeren. De meest opvallende visuele verschillen voor eindgebruikers zijn de veranderingen in labels en veiligheidsdatabladen. Er zal meer informatie over veilg werken op de databladen vermeld worden. Daarnaast zullen de R&S (Risk & Safety)-zinnen vervangen worden door de nieuwe H&P-zinnen. Hierbij staat "H" voor gevarenaanduidingen (hazard statements) en "P" voor voorzorgsmaatregelen (precautionary statements). De symbolen en pictogrammen op het label veranderen van oranje vierkanten naar rood-omlijnde ruiten, ook zullen er nieuwe symbolen geïntroduceerd worden.

Dit betekent dat u zult zien dat de informatie op onze labels en het ontwerp van de labels zal wijzigen. Vanaf 1 juni 2015 moeten alle labels voldoen aan de nieuwe wetten en regels rondom GHS. Na deze datum is het niet meer toegestaan om de oude labels te gebruiken, echter met één uitzondering. Producten die voor deze datum geïmporteerd of geproduceerd zijn, mogen gebruikt worden tot 1 juni 2017. Voor deze producten is het dus toegestaan dat zij de oude labels voeren, echter alleen tijdens de transitieperiode. In de praktijk betekent dit, dat van hetzelfde product, verpakkingen met zowel oude als nieuwe labels geleverd kunnen worden. Veiligheidsbladen zullen daarom beschikbaar zijn in het oude en het nieuwe format of een combinatie van beide.

Als u vragen heeft over GHS, kunt u contact opnemen met uw lokale Temati kantoor.

 • Gemeinsamer Stand von Temati und HB Fuller / Foster

  Gemeinsamer Stand von Temati und HB Fuller / Foster

 • Gelegen am Hauptgang der Ausstellungshalle

  Gelegen am Hauptgang der Ausstellungshalle

 • Ein ausgezeichneter Ort für interessante Gespräche

  Ein ausgezeichneter Ort für interessante Gespräche

 • HB Fuller und Temati veranstalten gemeinsam eine gesellschaftliche Veranstaltung

  HB Fuller und Temati veranstalten gemeinsam eine gesellschaftliche Veranstaltung

 • Alle Parteien präsentieren sich an diesem fantastischen Abend

  Alle Parteien präsentieren sich an diesem fantastischen Abend

insulated pipes