Energie efficiency utiliteitsgebouwen beter gehandhaafd

op .

In 2017 kreeg Temati een medewerker van de Omgevingsdienst op bezoek die bedrijven inspecteert op naleving op basis van de wet milieubeheer.

Als gevolg hiervan moest Temati op basis van de BBT (Best Beschikbare Technieken) een aantal ongeïsoleerde warmte voerende leidingen later isoleren.

Wat ging vooraf. Een stukje geschiedenis

European CommissionOp 4 januari 2003 is de Europese Richtlijn EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) gepubliceerd. In het Nederlands wordt dit de EU-richtlijn energieprestatie van gebouwen genoemd.

In Nederland bestaat al sinds 2002 het Energie Prestatie Advies (EPA) voor woningen en utiliteitsgebouwen, waarbij een gecertificeerd EPA adviseur energieaudits uitvoert en aanbevelingen doet voor energetische verbeteringen.

Daarnaast bestaat er de energiebesparingsverplichting uit het Activiteitenbesluit die voorschrijft dat alle energiebesparende maatregelen die zich in 5 jaar of korter terugverdienen doorvoeren ook daadwerkelijk uitgevoerd moeten worden.

Op basis van deze verplichting is een BBT (Best Beschikbare Technieken) opgesteld waar een aantal oplossingen staan vermeld. Een daarvan zijn het isoleren van niet geïsoleerde warmtevoerende leidingdelen. Waaronder ook appendages en pompen.

Vanaf 1 juli geldt hierop een striktere handhaving vanuit de gemeentelijk omgevingsdienst. En worden alle bedrijven met gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh strenger gecontroleerd.

energy label

Thermische isolatie meer dan alleen de “schil” van het gebouw

Als we het over isolatie hebben vergeten we vaak dat binnen de thermisch schil van een gebouw een soms kilometers lang distributie netwerk loopt van leidingen en luchtkanalen. Niet alleen leidingen en luchtkanalen die betrekking hebben op het klimaatsysteem. Maar ook de warmwatervoorziening van o.a. doucheruimtes.

De invloed van isolatie van deze systemen op de efficiency van de klimaat en sanitair installaties wordt maar al te vaak onderschat.

In de ontwikkeling naar steeds milieu schonere technieken zijn de laatste jaren warmtebronnen van klimaatinstallatie drastisch veranderd. Denk maar aan warmtepompen op warmte-, koudeopslag in de grond. Bij dit soort technieken worden temperatuurverschillen tussen de opwek en afgifte zijde steeds kleiner. En wordt de isolatie van het distributienetwerk dien ten gevolge ook steeds belangrijker.

De rol van de overheid

Om de Europese klimaatdoelstelling ook daadwerkelijk te realiseren gaat de overheid dus handhaven. Dit betekent dat er dus ook vaker naar thermische isolatie gekeken wordt, en er stringenter gehandhaafd wordt zodat adviezen ook worden geïmplementeerd.

Temket verwijderbare, herbruikbare isolatiematrassen zijn een economisch alternatief. Een gestandaardiseerd productgamma voor de meest voorkomende appendages. Met een geringe investering kunnen terugverdientijden van soms minder dan één jaar. Kijk voor meer informatie op www.temket.com of neem contact op met Temati.

insulated pipes