Naleving REACH wetgeving steeds strenger gecontroleerd

op .

De Europese REACH wetgeving, aangaande veilig gebruik van chemische stoffen, wordt steeds stringenter gecontroleerd door de nationale overheden. Sinds 2008 wordt de REACH wetgeving stapsgewijs ingevoerd, waarbij regels en handhaving steeds uitgebreider worden. Doel van REACH is het in registreren van en het bevorderen van veilig werken met chemische stoffen.

Ieder bedrijf dat chemische stoffen op de Europese markt produceert of importeert dient zorg te dragen voor registratie en administratie.

Bedrijven in Nederland worden hierop gecontroleerd door de NVWA en de ILT. Bij een eerste controle zijn alleen nog de producenten gecontroleerd en nog niet de importeurs, distributeurs en verwerkers. Lees het volledige artikel van de NOS om te lezen wat de uitkomst van deze controle is geweest. Het overtreden van deze regels kan grote financiële en juridische gevolgen hebben voor de betrokken bedrijven.

Temati houdt al sinds 2008 registratie en administratie bij van alle Foster® producten die wij op de Europese markt verdelen, waardoor u als klant ook gewaarborgd bent van het gebruik van producten, die aan deze wetgeving voldoen.

Lees meer op NOS.nl

insulated pipes