Informatieplicht Energiebesparing

op .

Vanaf 1 juli 2019 geldt de informatieplicht energiebesparing voor ruim 100.000 bedrijven in Nederland.

Simpel gezegd geldt de informatieplicht voor bedrijven met een gebruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (equivalent).

Op wattjemoetweten.nl ziet u of de informatieplicht voor uw onderneming geldt.

Download Energielijst 2019

Bespaar en rapporteer

Geldt de informatieplicht voor uw onderneming? Dan dient u actief te rapporteren welke energiebesparende maatregelen genomen zijn. Verder geldt er een energiebesparingsverplichting voor uw onderneming. U moet alle energiebesparende maatregelen doorvoeren die zich in 5 jaar of korter terugverdienen.

Bekijk op duurzameinvesteringstool.nl welke maatregelen voor uw pand gelden. Inclusief investering en terugverdientijd!

Win-Win

Met energiebesparende maatregelen bespaart u niet enkel energie(kosten) en het milieu. Als de energiebesparing een direct gevolg is van een bedrijfsmiddel waarin geïnvesteerd is, heeft u recht op Energie-investeringsaftrek.

U kunt 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat kan bovenop de gebruikelijke afschrijving! Hierdoor levert het gebruik van de regeling u gemiddeld 11% netto voordeel op. Voor 2019 is er een budget van €147 miljoen (bron: RVO.nl).

Erkende maatregelen

Om discussie te voorkomen, is per branche vastgesteld welke maatregelen zich binnen 5 jaar terugverdienen. Een van deze ‘Erkende maatregelen’ is het isoleren van niet geïsoleerde warme leidingdelen zoals appendages en pompen. Met Temket isolatiematrassen van Temati voldoet u effectief en zorgeloos aan deze verplichting.

Temket isolatiematrassen

Meer weten over het isoleren van appendages met isolatiematrassen? Bereken uw besparing en terugverdientijd op temket.nl. U kunt zelf de variabelen aanpassen voor een nauwkeuriger resultaat.

insulated pipes