COVID-19 Richtlijnen

Alle internationale Temati vestigingen volgen de officiële richtlijnen die per land zijn opgesteld door de verantwoordelijke overheden (in Nederland het RIVM) om verspreiding van het coronavirus COVID-19 zo veel mogelijk te beperken.

Dit betekent dat aanwezigheid op onze locaties is beperkt tot wat logistiek noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering. Alle andere werkzaamheden worden vanuit uit huis en op andere manieren gedaan om personele verplaatsing en direct sociaal contact tot een minimum te beperken.

Het leveren van producten naar en vanuit onze magazijnen ondervindt geen vertragingen. Wij staan als Temati team onderling en daarnaast ook met leveranciers in continue contact om gezondheid en veilig werken te bewaken en om leveringen en ondersteuning aan onze klanten te waarborgen.

insulated pipes