Succesvolle test PMU drainplug bij Nuon

op .

Vocht- en condensatieproblemen in de warmteleidingen en ziet u de oplossing niet meer?
De PMU drainplug biedt uitkomst. Ook bij Nuon Energy, onderdeel van het concern Vattenfall, waar op locatie in Utrecht bij sommige warmteleidingen vocht- en condensatieproblemen werden geconstateerd. Alhoewel de leiding met coating in goede staat was, kwam bij inspectie zware waterophoping aan het licht. De warmteleidingen waren geïsoleerd met minerale wol en afgewerkt met aluminium bekleding. Volgens procedure werd, op het laagste punt aan de onderkant, een 10mm afvoergat geboord.

NUON-drainplug1 NUON-drainplug2


De hierboven onvoorziene situatie leidde tot discussie over het ontwerp. Is alleen een afvoergat voldoende om te beschermen tegen vochtophopingen binnen doordringbare/doorlaatbare isolatie-materialen?

Ook werden 2 conclusies getrokken:

  1. Ongewild verlies op thermische waarden
  2. Risico op Corrosion Under Insulation (C.U.I.)

Diverse mogelijkheden werden besproken en leidden tot één unanieme conclusie. De PMU drainplug levert het beste resultaat. Hierop volgend werden de plugs geïnstalleerd. De leidingen werden in de periode tussen november 2011 en maart 2012 periodiek gecontroleerd door de Thermografische inspectie.

Na uitvoerige inspectie kon worden vastgesteld dat de waterophoping was verholpen, en de kwaliteit en conditie van het isolatiemateriaal weer was hersteld. Dit alles naar volle tevredenheid van de klant.

De succesvolle test resulteerde in een nieuwe NUON norm, wat betekent dat in de nabije toekomst meer van deze warmteleidingen worden uitgevoerd met PMU drainplugs.

insulated pipes