Citrikleen

Citrikleen

CITRIKLEEN, ontwikkeld uit Penetone-technologie, is een in water oplosbaar en biologisch afbreekbaar ontvetting- en reinigingsproduct. CITRIKLEEN bevat geen solventen op oliebasis en beschikt over een superieur oplossend vermogen. De laatstgenoemde eigenschap zorgt ervoor dat zware vet- en olieverontreinigingen met behulp van CITRIKLEEN gemakkelijk verwijderd kunnen worden.

Technisch Datablad

Veiligheidsdatablad

insulated pipes