Temati Drainplug

Temati Drainplug

Temati Drainplugs verkleinen de kans op CUI (Corrosion Under Insulation). Grondiger dan een drain gaatje zorgt de Temati Drainplug ervoor dat vocht en water uit de isolatie kunnen verdampen.

De Temati Drainplug garandeert een droge isolatie, is gemakkelijk te installeren, en verlengt de levensduur van de installatie.

Technisch Datablad

Veiligheidsdatablad

insulated pipes