Vessel Inspection Plug - V.I.P.

Vessel Inspection Plug - V.I.P.

De Vessel Inspection Plug (V.I.P.) maakt niet-destructieve inspectie van installaties mogelijk, waardoor inspectie (kosten)efficiënter wordt.

Technisch Datablad

Veiligheidsdatablad

insulated pipes