In-house vervaardigde producten
Exclusief gedistribueerde producten
Samenwerking met internationale fabrikanten
ISO9001 gecertificeerd bedrijf

Deel deze post

Distributeursmeeting Temati in Brussel

Dit jaar vond de jaarlijkse Temati distributeursbijeenkomst plaats in Brussel.

De 2-daagse conferentie omvatte discussies over zakelijke kansen, het delen van kennis en bewustzijn en training in verkoopgesprekken. Ook werden nieuwe producten voor alle markten gepresenteerd, zoals aan CUI gerelateerde producten, Foster kleefstoffen, afdichtingsmiddelen en coatings, beschermende folies en tapes en andere.

The 2-days conference included discussions about business opportunities, sharing of knowledge and awareness and training in sales meetings. Also, new products for all markets were presented, such as CUI related products, Foster adhesives, sealants and coatings, protective foils and tapesĀ and others.

Offerte aangemaakt!