In-house vervaardigde producten
Exclusief gedistribueerde producten
Samenwerking met internationale fabrikanten
ISO9001 gecertificeerd bedrijf

Deel deze post

Protectem Flangebelt/snuiverband in koude/cryogene systemen

Voordelen van de Protectem Flangebelt/ snuiverband

Protectem Flangebelts™ worden in het algemeen gebruikt in warme isolatiesystemen om lekkages in flensverbindingen op te sporen, of worden gebruikt voor persoonlijke bescherming bij hoge druk flensverbindingssystemen, de zogenaamde “sproeiers”.

Bovendien kunnen Protectem Flangebelts™ ook worden toegepast als oplossing in koude/ cryogene isolatiesystemen, waar ze vaak worden aangeduid als “sniffer belts”.

Huidige situatie

Alleen leidingwerk wordt geïsoleerd, en isolatie van afsluiters en flensverbindingen kan alleen worden voltooid na een succesvolle lek- en druktest. Deze tests worden altijd in de laatste fase van het project uitgevoerd, wat resulteert in een extreme tijdsdruk voor de isolatiebedrijven.

De oplossing

Installeer eerst Protectem Flangebelts™ met Teflon afdichting en lekpijp bij flensverbindingen. Isoleer de flensverbindingen en kleppen en zorg ervoor dat de lekbuis uit de metalen beplating steekt. Een lek- en druktest wordt uitgevoerd nadat de isolatie is voltooid. Eventuele lekkage wordt opgespoord/gesnuffeld via de lekleiding. Na een succesvolle test kunnen de lekbuizen worden verwijderd en de spouw gevuld met Handi-Foam® en de metalen beplating afgewerkt met Tembutil-IF. De Protectem Flangebelt™/ snuffelband blijft onder de isolatie.

Voordelen

  • Het gehele leidingsysteem kan dan geïsoleerd worden zonder tussenkomst van lektests.
  • Minder risico op vertraging bij het opstarten van de installatie.
  • Kostenbesparing en efficiënte inbedrijfstelling.
  • Geen pieken in de werkbelasting voor de aannemer tijdens de eindfase van het project.
  • Wanneer de originele installatieprocedures worden gevolgd, worden alle flensverbindingen geïsoleerd na een succesvolle lek/druktest, dit resulteert in een enorme piek in de werklast van de aannemer. Het installeren van Protectem Flangebelts™ kan deze piek over het gehele project afvlakken, als tijdens de eindtest een lekkage in de flensverbinding wordt gevonden, hoeft alleen de isolatie ter plaatse van de lekkage te worden verwijderd, de lekkage wordt opgelost en de flensverbinding opnieuw geïsoleerd. Deze methode is efficiënter gebleken en leidt tot kostenbesparingen, meer veiligheid en garandeert de datum van inbedrijfstelling.

PRAKTIJKVOORBEELD

In een systeem zitten 300 appendages. Om de opstartdatum te halen, moeten na het afpersen al deze 300 appendages in een korte tijd geïsoleerd worden. Deze piekbelasting in werkdruk is onwenselijk en vergroot veiligheids- en kwaliteitsrisico’s.

De oplossing met Flensbeschermers

In ditzelfde systeem blijken na afpersen bij enkele appendages flensverbindingen lek te zijn. De isolatie van deze appendages moet verwijderd worden. En na oplossen van lekkage weer opnieuw geïsoleerd worden. De isolatie van deze appendages verwijderen en opnieuw isoleren kost veel minder tijd dan 300 appendages isoleren in de laatste fase. Dus significante kostenbesparing, minder veiligheidsrisico’s, hogere kwaliteit en de opstartdatum wordt gehaald. 

Offerte aangemaakt!